Menu-oben
Menu
Worldsoft-Raport Worldsoft-Raport
O Worldsoft O Worldsoft
Worldsoft-Shop Worldsoft-Shop
Kontakt-Impressum Kontakt-Impressum
PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku

Worldsoft – NajwiÄ™ksza w Europie Agencja internetowa

Worldsoft AG zostaÅ‚a zaÅ‚ożona 1. WrzeÅ›nia 2000 jako szwajcarska Spólka Akcyjna w Neuchatel, Schwajcaria, i opiekuje siÄ™ w miÄ™dzyczasie ponad 15.000 klientami firmowymi.

DziÄ™ki wspóÅ‚pracy z samodzielnymi agencjami internetowymi Worldsoft oferuje swoim klientom w ponad 300 miastach Europy kompetentne osoby na miejscu. Agencje te tworzÄ… dla maÅ‚ych i Å›rednich przedsiÄ™biorstw na wÅ‚asny rachunek profesjonalne strony firmowe i to w zależnoÅ›ci od zakresu usÅ‚ug już od 790,- PLN!

Poprzez Worldsoft utworzony Content Managment System jest dla klienta prosty w obsłudze. Proste zmiany w zawartości swojej witryny, może on dokonywać przy pomocy systemu Worldsoft "One-Click".

W Worldsoft, klient nie otrzymuje "Halo, tu jestem..."- witrynÄ™, lecz instrument marketingowy aby pozyskać wiÄ™cej obrotu i zysków poprzez Internet. KÅ‚adziemy duży nacisk na   marketingowÄ… - prezentacjÄ™ internetowÄ…. W tym celu oferujemy odpowiednie marketingowe moduÅ‚y, jak np. Follow-Up-Newsletter. Zapytania odpowiednio zakodowane zostajÄ… zapisane w adresowej bazie danych i automatycznie wysyÅ‚ane sÄ… informacje do klienta! Już ten moduÅ‚ podnosi wedÅ‚ug naszego doÅ›wiadczenia obrót internetowy o 100 do 300 procent! DziÄ™ki naszemu procesowi automatyzacji, klient oszczÄ™dza czas i pieniÄ…dze w administracji firmy. Worldsoft-Raport pokazuje możliwoÅ›ci naszych marketingowych moduÅ‚ów oraz daje wiele dodatkowych wskazówek dotyczÄ…cych marketingu internetowego.

Nasze osiągnięcia

Stowarzyszenie Niemieckiej Gospodarki Internetowej (eco Forum e.V.) podczas CeBIT 2004 wyróżniÅ‚o Worldsoft AG nagrodÄ… "eco Award ASP & Online Services" (3. miejsce w kategorii "model dziaÅ‚alnoÅ›ci"). W tej kategorii jury wyróżniÅ‚o z poÅ›ród masy innych konkurentów innowacyjne modele dziaÅ‚alnoÅ›ci, wyróżniajÄ…ce siÄ™ nowatorskim konceptem markietingowym. Jury oceniÅ‚o rozwiÄ…zanie Worldsoft AG jako istotny wkÅ‚ad w sukces koncepcji ASP i w dalszy rozwój usÅ‚ug online w Niemczech.

 

 
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*