Menu-oben
Menu
Worldsoft-Raport Worldsoft-Raport
O Worldsoft O Worldsoft
Worldsoft-Shop Worldsoft-Shop
Kontakt-Impressum Kontakt-Impressum
Logowanie
Uzytkownik:

Hasło:


Nie pamietam hasla.
PrinterFriendly
Wersja optymalna do druku

Impressum

Nazwa firmy: Roland Hierner
WÅ‚aÅ›ciciel:  Roland Hierner
adres: Buchenstr. 1 a
90765 FÜRTH / BAYERN
Germany
Telefon:

0911-97901997

E-Mail: hiernerroland@yahoo.de
Wskazówka dotyczÄ…ca odpowiedzialnoÅ›ci: Mimo starannej merytorycznej kontroli nie przejmujemy odpowiedzialnoÅ›ci za treÅ›ci zewnÄ™trznych linków na tej stronie internetowej. Za treść stron z linkami odpowiedzialność ponoszÄ… wyÅ‚Ä…cznie ich operatorzy

Partner kooperacyjny firmy Worldsoft AG

Partner kooperacyjny (agencja Worldsoft) jest samodzielnym przedsiębiorcą, pracującym na własny rachunek. Wykorzystuje on technologię oraz hosting w Worldsoft. Worldsoft AG jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze stosunku zlecenia pomiędzy partnerem licencyjnym i jego klientem.

Ochrona danych osobowych

Cieszymy się, że nasze strony internetowe są odwiedzane i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i naszymi stronami internetowymi. Ważna dla nas jest ochrona Państwa sfery prywatnej przy użytkowaniu naszych stron internetowych. Dlatego proszę zapoznać się z poniższymi informacjami:

1. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą gromadzone tylko wtedy, gdy przekażą nam je Państwo sami w celu na przykład realizacji umowy, ankiety lub przy rejestracji usług indywidualnych. W ramach usług indywidualnych będziemy przetwarzać Państwa dane rejestracyjne w celach reklamowych i badania rynku oraz w celu zgodnego z oczekiwaniami świadczenia usług elektronicznych jedynie pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody.

2. Użytkowanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone przez nas dziÄ™ki stronom internetowym użytkowane bÄ™dÄ… bez PaÅ„stwa zgody jedynie do realizacji umowy i opracowywania PaÅ„stwa ankiety. Ponadto dane te mogÄ… zostać wykorzystane do celów reklamowych i badaÅ„ rynku oraz zgodnego z oczekiwaniami tworzenia usÅ‚ug elektronicznych, jeżli wczeÅ›niej wyrażona zostaÅ‚a w tym celu zgoda. Wykorzystywanie PaÅ„stwa danych w reklamie skierowanej osobiÅ›cie do PaÅ„stwa nastÄ™puje także tylko w przypadku PaÅ„stwa zgody. PaÅ„stwa dane nie bÄ™dÄ… udostÄ™pniane osobom trzecim. MajÄ… PaÅ„stwo prawo odwoÅ‚ać swojÄ… zgodÄ™ na wykorzystanie swoich danych przez naszÄ… firmÄ™.

3. Dodatkowe informacje i kontakty

JeÅ›li majÄ… PaÅ„stwo dodatkowe pytania dotyczÄ…ce ochrony danych, prosimy o bezpoÅ›redni kontakt. Adres kontaktowy znajdÄ… PaÅ„stwo na górze na tej stronie. Tam można otrzymać informacjÄ™, które PaÅ„stwa dane sÄ… u nas zachowane. Ponadto mogÄ… PaÅ„stwo wysÅ‚ać e-mailem lub listem do nas informacje, życzenia usuniÄ™cia i korekty do PaÅ„stwa danych wyjaÅ›niajÄ…c w miarÄ™ możliwoÅ›ci ich przyczynÄ™ . Nasz kompletny adres znajdÄ… PaÅ„stwo także na górze, na tej stronie.

 
 
Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*